Inventari de pous de glaç de Tagamanent

Posted: 29 Desembre 2011 in La Móra, Tagamanent
Etiquetes:

L’any 2009, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Museu de Granollers varen posar en marxa el projecte d’inventari de pous de glaç del Vallès Oriental, dut a terme per Jaume Dantí, Cinta Cantarell i Pere Cornelles. El resultat es va publicar en forma d’un magnífic llibre, però Pere Báscones, dissenyador gràfic i multimèdia del projecte, n’ha publicat una versió web que podeu trobar a http://www.perebascones.com/pousdeglac/

D’aquest inventari n’hem imprès en format PDF la informació que fa referència a l’únic municipi de l’Alt Congost que hi apareix, Tagamanent. Podeu accedir a la informació mitjançant el buscador que trobareu en la pàgina de Pere Báscones o bé consultant el següent document.

Inventari de pous de neu, pous de glaç i congestes al Vallès Oriental

Inventari de Pous • Taula • Mapa
18 Items filtered from 111 originally (Reset All Filters)

Tagamanent (18)

 1.  

  Descripció de la foto:
  Interior del pou vist des del costat sud

  Pou de glaç de la Fontmolsa, també dit de la Pedralba

  Pou de glaç a Tagamanent

  El pou de la Fontmolsa, en algunes ocasions anomenat de la Pedralba, és un pou de planta cilíndrica sense cúpula. El parament dels murs fet amb els carreuons, està disposat en filades horitzontals ben traçades. De del fons va creixent el diàmetre del pou a mesura que els tram s’amplien, fet de manera que les fileres sobresurten un xic més per sobre que el tram anterior, fins a quatre cops es repeteix la seqüència. 

  Localització: Carretera C-17 de Barcelona a Puigcerdà, un cop passat Tagamanent, el pou es troba situat en el tram de l’antiga carretera que va quedar en desús amb el desdoblament de dit eix viari, en el costat dret en el sentit de la marxa, sobre el marge.

 2.  

  Descripció de la foto:
  Reompliment de la congesta

  Congesta del Pla dels Trèmols

  Congesta a Tagamanent

  La congesta del pla dels Trèmols, està situada darrera mateix de la cabana d’en Pitu del Molar. Va ser enderrocada i reomplerta de pedra, per això actualment només es veu el perfil circular de la congesta i part del reompliment. 

  Localització: Situada sobre un petit turonet, entre les dues barraques de pastor, la Sitja del llop i la barraca del Ramon. Al peu de l’indicador de coto de caça.

 3.  

  Descripció de la foto:
  Interior del pou amb la roca natural coberta per la vegetació

  Pou de neu de la cabana del Pitu Molar, també dita de la Casanova de Vallfornés o de la moixera

  Pou de neu a Tagamanent

  Pou de neu de la Casanova de Vallfornés, excavat, en part, a la roca natural de gran profunditat i de planta un xic irregular. Conserva part el mur de contenció fet amb terra i restes de filades dels carreuons. Aquest pou també és coneix per la moixera que ha crescut al seu interior. 

  Localització: Soleia de Vallfornés. Zona est de la Casanova de Vallfornés, Sot de la Noguereta

 4.  

  Descripció de la foto:

  Pou de neu de la Casanova del Bellit, també dit del boix grèvol

  Pou de neu a Tagamanent

  El pou de neu de la Casanova del Bellit, és de planta circular, aprofitant la roca natural, en una zona molt oberta i planera prop de la Casanova. Tot i que l’interior està ple de vegetació, manté el perfil característic dels pous neu. 

  Localització: Situat al costat sud-oest de la Casanova del Bellit, en el camí que porta al Pla de la Llacuna.

 5.  

  Descripció de la foto:
  Restes dels pous en forma de cràter, fet pel reompliment dels pous

  Pous del Coll Terrús-Pla del Clot (3 pous)

  Pou de neu a Tagamanent

  Dels pous que hi havia a coll Terrús, només es poden veure els clots a manera de craters, que han quedat marcat sobre el terreny, desprès que es reomplissin amb terra. Segons explica el pastor per evitar que hi caiguessin les vaques quan hi pasturaven. 

  Localització: Situat a la Calma, entre el collet de Terrús i el Pla del Clot,al peu de la pista forestal de Collformic a Tagamanent

 6.  

  Descripció de la foto:
  Pou i talús de contenció

  Pou de neu del Pla dels Pous del Bellit

  Pou de neu a Tagamanent

  En el pla dels pous del Bellit, es conserven dos exemplars, aquest és diferencia de l’anterior per la gran profunditat i perquè a la vessant nord es va bastir una paret de pedra seca i terra. Sobre la qual destaca l’escletxa natural de la roca que surt a uns 3 o 4 metres avall del talús de contenció, a manera de sortida. Aprofita a les parets internes la roca natural. 

  Localització: Pla dels Pous del Bellit, entre el camí del Camp del Pi i el camí de la Calma. Entre els torrents del Sot de la Muntanya i el Sot de l’Infern. Molt a prop de l’altre pou dels Pla dels Pous.

 7.  

  Descripció de la foto:
  Detall de la roca interior del pou

  Pou de neu del Pla dels Pous del Bellit

  Pou de neu a Tagamanent

  En el pla dels pous del Bellit, es conserven dos exemplars. Un dels pous de neu , està excavat en part a la roca natural, a la part externa s’hi ha fet un talús per contenir i protegir la neu. Està reomplert de sediments i vegetació. 

  Localització: Pla dels Pous del Bellit, entre el Camp del Pi i el camí de la Calma , venint del Pla de la Calma. Entre els torrents del Sot de la Muntanya i el Sot de l’Infern. Al costat nord hi ha una senyal de coto

 8.  

  Descripció de la foto:
  Cisterna del castell, que en algun temps va ser pou

  Pou del castell de Tagamanent

  Pou de neu a Tagamanent

  El pou està excavat en un buit de la roca natural en el costat sud-oest del castell de Tagamanent. És tracta d’un dipòsit de forma rectangular que no conserva la tipologia de pou de neu, perquè es va reconvertir en cisterna que recollia les aigües del lloc. Al costat sud, tallada a la roca, es conserva una escala coneguda amb el nom de l’escaleta de la poua. 

  Localització: Situada al costat oest del castell en un desnivell sota la sínia, entre l’escaleta de la poua i una gran roca.

 9.  

  Descripció de la foto:
  Pou Vell des del costat sud

  Pou Vell de l’Avencó

  Pou de glaç a Tagamanent

  El pou vell de l’Avencó, és de planta cilíndrica soterrat i cobert amb cúpula que arrenca a nivell de terra. Aquesta ara, es troba totalment recoberta per la vegetació, per la qual cosa només s’intueixen dues entrades. Per accedir al pou hi ha una rampa revestida de pedra a dos nivells. 

  Localització: Carretera C-17, en arribar a Aiguafreda, trencar a la dreta i abans d’entrar al poble trencar un altre cop a la dreta fins al molí de l’Avencó, davant el mol, al costat dret hi ha el pou Vell.

 10.  

  Descripció de la foto:
  Pou Petit, dit el Fornot des del costat sud-oest

  Pou Petit de l’Avencó, dit també el Fornot

  Pou de glaç a Tagamanent

  El pou petit de l’Avencó, dit també, el Fornot. És de planta cilíndrica, actualment amb coberta plana degut a reformes posteriors. Dels tres pous de l’Avencó és l’únic que mostra el cos a l’exterior, i està adossat al marge de terreny. El parament dels murs es de carreuons, còdols i trossos de maó, disposats de manera irregular. Actulament les obertures estan situades a nivell del cos del pou, una de cara est, fet amb arc de mig punt de maó and l’altra de cara sud de llinda plana de pedra. 

  Localització: Carretera C-17, en arribar a Aiguafreda, trencar a la dreta i abans d’entrar al poble trencar un altre cop a la dreta fins al molí de l’Avencó, darrera el molí i més a prop del riu.

 11.  

  Descripció de la foto:
  Perfil de la boca del pou

  Pou de neu del Sot dels Avellaners

  Pou de neu a Tagamanent

  Al Sot dels Avellaners, es conserven dos pous de neu. El pou I és de planta circular, excavat a la roca natural i per la part exterior, s’ha reforçat amb un mur de contenció atalussat que li donen el perfil característic dels pous. Aquest a l’interior es va reforçar amb un mur de pedra seca que en part s’ha esllavissat. 

  Localització: Zona meridional de la Calma, en el sot dels Avellaners, a l’est de la Casanova del Bellit, en el turó que baixa a la font

 12.  

  Descripció de la foto:
  Talús del pou de neu

  Pou de neu del Sot de la Creu, o de ca l’Agustí

  Pou de neu a Tagamanent

  El pou de neu del Sot de la Creu de l’Agustí, situat a prop del camí que porta de Tagament a Collformic, tot i que conserva el talús de contenció ben perfilat, no es mostra la seva morfologia amb claredat, degut a la massa vegetal que ha crescut a l’interior i al seu entorn. 

  Localització: Carretera C-17, a Tagamanent trencar a la dreta i pujar en direcció a Collformic. Passada la masia de l’Agustí, en el Sot de la Creu el camí fa una corba molt pronunciada, en aquest recolze uns metres endins hi ha el pou, just quan s’acaba el bosquet

 13.  

  Descripció de la foto:
  Pou Gran entrada sud

  Pou Gran de l’Avencó

  Pou de glaç a Tagamanent

  El pou gran de l’Avencó, és un dels millors pous de la comarca. És de planta cilíndrica i cobert amb cúpula. El parament dels murs està fet amb pedra escairada i còdols. La cúpula arrenca a l’exterior a peu pla, sobre una petita banqueta, coronada per una filera de maó disposada a sardinell. A l’interior, la cúpula conserva restes dels encofrats i la pedra clau de tancament. Sobre l’arrebossat es poden llegir diverses inscripcions, relatives a l’acabament de l’empouament, en el costat oest entre d’altres: “Pou Ple y neu……..” “Molí Pou Ple dia 1 ma???1888”, les dates de 1771 i 1878, i una figura. A la cúpula s’obrien tres obertures, la porta sud la més gran, flanquejada per dos grans murs and la finestra nord-est, amb la data de 1766 i la dels costat est, encara tapiada. Al fons del pou hi ha l’obertura de desguàs, és un arc de mig punt. Per accedir al pou hi ha un camí de circulació i reforçant el terraplè sobre el que s’assenta el pou uns grans contraforts. Actualment s’hi ha fet una acurada rehabilitació i es pot visitar l’interior, a traves d’una passarel·la. 

  Localització: Carretera C-17, en arribar a Aiguafreda, trencar a la dreta i abans d’entrar al poble trencar un altre cop a la dreta fins al molí de l’Avencó, abans del molí, a la dreta hi ha el pou Gran.

 14.  

  Descripció de la foto:
  Perfil que identifica als pous de neu sobre terreny

  Pou de neu d’en Viladecans o del camí de Vallfornés

  Pou de neu a Tagamanent

  El pou de neu de Viladecans, situat a tocar del camí de Vallfornés, és de planta irregular, excavat directament a la roca natural, és un dels millors exemplars d’aquest tipus que encara es conserven al massís del Montseny. 

  Localització: Tocar el camí de Tagamanent a Vallfornés després de la cadena que barra el pas uns 500 metres baixant a la dreta

 15.  

  Descripció de la foto:
  Detall de l’interior del pou i del perímetre de l’entorn

  Pou del Sot dels Avellaners II

  Pou de neu a Tagamanent

  Al Sot dels Avellaners, es conserven dos pous de neu. Pou de neu II, aprofita el pendent de la muntanya com a mur intern, és de forma lleugerament ovalada. A la part externa conserva el mur de contenció atalussat, en part revestit amb pedra seca. 

  Localització: Extrem meridional de la Calma en el Sot dels Avellaners, situat a l’est de la Casanova del Bellit, en el turó que baixa a la font

 16.  

  Descripció de la foto:
  Restes de la caseta i la bassa

  Caseta de la Neu i bassa del coll Terrús-Pla del Clot

  Bassa a Tagamanent

  Actualment, al coll Terrús, no es conserva cap estructura de la caseta de la neu, ni de la bassa. Les dues construccions han estat arrasades, només es poden observar restes dels paraments dels murs per sobre l’herba. 

  Localització: Situat a la Calma, entre el collet de Terrús i el Pla del Clot, al peu de la pista forestal de Collformic a Tagamanent

 17.  

  Descripció de la foto:
  Boca del pou i camí de ronda sobre el talús

  Pou de neu d’en Cuc

  Pou de neu a Tagamanent

  El pou d’en Cuc, en el camí del Sui, és una cavitat que aprofita en part l’orografia de la zona. De planta circular i reforçat amb talús de contenció aprofita la roca natural a l’interior. Per la seva situació és un dels exemplars que millor permet observar la morfologia d’aquest elements patrimonials. 

  Localització: Camí del Sui a Vallfornés. Situat sobre la carena del Turó d’en Cuc, en el costat sud-oest a 50 metres de la senyal de cotó sense placa i de la fita de pedra granítica amb la V de Vallfornés.

 18.  

  Descripció de la foto:
  Interior del pou

  Pou de neu del Sot dels Avets

  Pou de neu a Tagamanent

  Pou de neu del Sot dels Avets, és de planta molt irregular aprofitant la roca natural en el costat interior del marge. En el costat extern, està reforçat per un talús. A l’interior hi ha roca esllavissada. 

  Localització: Camí de la Calma a la Casanova de Vallfornes,un cop passada la casa avançar en direcció sud-oest i entar a l’aveteda a l’inici dels Sot dels Avets, baixant cap el torrent .

Cercador 

 

Sobre l’inventari

La relació de pous que es presenta, integra tant aquells que s’han pogut localitzar com els que, tot i que apareixen en la documentació, no ha estat possible de trobar. Força topònims del Vallès fan pensar que encara queden elements per documentar (pla dels pous, font del pou de glaç, torrent del pou de glaç, etc.). De ben segur que a mesura que augmenti la sensibilització vers el patrimoni industrial, i que per tant es faci més recerca, es podrà encara incrementar la llista, tant pel que fa al nombre de pous, com al d’aquells elements annexos que formaven part de la indústria del glaç.

La denominació dels pous varia segons les àrees geogràfiques, cosa que a voltes pot portar a confusió: a l’altiplà del Moianès anomenen poues els pous de glaç i en canvi al Montseny les poues són les congestes i els pous de neu. S’ha pogut comprovar a la documentació, però, que sempre es fa referència als pous i a les congestes, no a les poues. Tot i això, en la relació s’ha mantingut la denominació tal com es fa a cada zona.

2009 Consell Comarcal de Vallès Oriental | Crèdits

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s