Archive for the ‘Sant Martí de Centelles’ Category

Tina d'aglans de Castellar

Tina d'aglans de Castellar

Aquesta tina d’aglans es troba una mica per sobre de la casa de Castellar, a tocar d’aquesta. Es tracta d’un edifici adossat a un marge, amb una porta de les mides d’una casa. De la porta n’arrenquen unes escales (8-10 graons) que duen fins al fons de la tina. Aquesta té planta rectangular, aproximadament de 4 m de costat. A la banda nord (al costat de la porta) hi ha una entrada d’aigua que prové d’una bassa que es va construir a la mateixa època. A la paret del fons, just a la part oposada de la porta, hi ha una fornícula triangular que ens diuen que servia per deixar-hi les eines.

L’edifici presenta mostres d’haver estat ocupat per aigua fins a l’alçada de la porta, de manera que les escales quedaven submergides. Ens diuen que els aglans s’havien d’estovar amb aigua, però no podem precisar si era per conservar-los o només per estovar-los. L’estructura faria pensar en una conservació en aigua, perquè no hi ha cap espai per poder mantenir els aglans en sec, de manera que calia estovar-los tots al mateix moment.
A la llinda de la porta de la tina hi ha gravada la data de 1766. Al costat de la casa hi ha un dipòsit amb una inscripció de l’any 1770. Ens diuen que en aquell moment hi va haver una forta expansió de la masia i es varen fer moltes reformes.
En diuen que a la Tria (Hostalets) hi havia hagut una altra tina, que varen colgar quan va deixar de ser útil.

 

Interior de la tina de Castellar

Interior de la tina de Castellar

 

Croquis de la tina d'aglans de Castellar

 

Al costat d’un camí avui dia desaparegut, però encara utilitzat als anys setanta del segle XX, han aparegut els gravats que es poden veure en la fotografia inferior. Segons les especialistes consultades, es podria tractar d’un gravat iber fins ara desconegut.

Gravat iber de Sant Martí de Centelles

Gravat iber de Sant Martí de Centelles

A la zona on ha aparegut el gravat, hi ha també altres gravats d’èpoques posteriors, segurament marques de pastors o d’altres persones no identificades. Entre elles hi ha una sèrie de línies rectes que s’entrecreuen i una creu de factura molt clara.

Esperem poder-ne tenir més informació ben aviat.

Els altres gravats